Netwerk kinderopvang

Registratie Kinderopvang
Volgens de wet kinderopvang is het mogelijk om uw eigen oppas te registreren bij een gastouderbureau, zodat u in aanmerking komt voor een toeslag van de overheid en eventueel een werkgeversbijdrage. Dit biedt voordelen voor zowel de (vraag)ouders als de gastouders. Indien de opvang op het adres van de gastouder plaatsvindt, zal de registratie verlopen via Gastouderbureau Nederland (www.gob-nederland.nl). Indien de opvang bij de ouders aan huis plaatsvindt zal de registratie verlopen via Nanny Association (www.nanny.nl). Mocht u opvang aan huis hebben, dan kunt u maximaal twee dagen per week gebruik maken van de oppas.
Netwerk Kinderopvang: De kracht van ervaring
Netwerk Kinderopvang is de ‘overkoepelende’ organisatie van de ‘labels’ Gastouderbureau Nederland, De Gouvernante® en Nanny Association. Naast directie- en managementvoering verzorgt Netwerk Kinderopvang het commerciële, financiële, juridische, administratieve, personele en facilitaire beheer van de aangesloten labels. Voorts biedt Netwerk Kinderopvang ondersteuning aan BSO/KDV Goirle, De Thesaurier® en Club Kinderopvang. Netwerk Kinderopvang heeft ruim 17 jaar branchegerichte ervaring. Netwerk opereert vanuit haar hoofdkantoor Stationsplein 5, 5121 EA te Rijen, telefoon (0161) 244 300 en vanuit vestigingen/steunpunten in Amsterdam, Breda, Den Haag, Goirle, Moergestel en Rotterdam.

De Gouvernante®: Professionele flexibele kinderzorg
De Gouvernante® zet trend voor professionele, flexibele kinderzorg bij ouders thuis. Gouvernantes zijn in dienst van De Gouvernante® en worden gedetacheerd bij ouders thuis. Ze werken conform de CAO kinderopvang. Vanuit de organisatie begeleiden en ondersteunen we onze gekwalificeerde gouvernantes. Kiest u voor de beste combinatie van arbeid en zorg? Via www.gouvernante.nl of telefoon (0161) 244 310 kunt u contact opnemen

Nanny Association: We take care
Nanny Association is een (inter)nationale werving-, selectie- en bemiddelingsorganisatie en bemiddelt tussen ouders die kinderopvang thuis wensen – in combinatie met huishoudelijke werkzaamheden – en nannies die deze opvang kunnen bieden. Nannies komen in dienst van hun opdrachtgevers/ouders en werken conform het ‘voorwaardenreglement huispersoneel’ dat speciaal door Nanny Association is ontwikkeld. Nadat een ‘match’ is gerealiseerd, richt de dienstverlening van Nanny Association zich op continuering van de opvangrelatie tussen opdrachtgever en nanny. Wilt u ook een nanny in huis? Telefoon (0161) 244 315 of www.nanny.nl

Gastouderbureau Nederland: Wij helpen u graag verder
Gastouderbureau Nederland is een bemiddelingsorganisatie en bemiddelt tussen (vraag)ouders die kinderopvang nodig hebben en gastouders die opvang bieden vanuit hun eigen huis. Nadat een bemiddeling is gerealiseerd, richt de dienstverlening van het gastouderbureau zich op verdere begeleiding en voortgang van de opvangrelatie tussen vraag – en gastouder. Bel even als u meer wilt weten over de mogelijkheden, telefoon (0161) 244 305 of www.gob-nederland.nl


De Thesaurier®: Uw kostbaarste bezit in veilige handen
De Thesaurier® is een nieuw kinderopvangconcept op franchisebasis dat is ontwikkeld in samenwerking met Gastouderbureau Nederland. Thesaurier betekent ‘schatbewaarder’. Het concept is gebaseerd op de – verdergaande – professionalisering van gastouderopvang. Gastouderbureau Nederland als franchisegever ondersteunt de gastouderondernemers – franchisenemers – op tal van gebied. Feitelijk herbergt De Thesaurier® de voordelen van een kinderdagverblijf met de specifieke voordelen van gastouderopvang. Met de typering ‘1-persoons kinderdagverblijf’ laat De Thesaurier® zich goed omschrijven. Innige en warme relaties tussen ouders, kinderen en de betrokken gastouderondernemer staan hierbij centraal. Kortom, De Thesaurier®…. uw kostbaarste bezit in veilige handen van een echte schatbewaarder! Zie www.thesaurier.nl


De Avonturiers
De avonturiers is een kinderdagverblijf en centrum voor buitenschoolse opvang in de gemeente Goirle. Tijdens schoolweken na schooltijd en in schoolvakanties hele dagen zijn hier kinderen van 4 tot 13 jaar van harte welkom. De avonturiers is met 57 kindplaatsen en veel buitenruimte een belangrijke voorziening voor werkende ouders en schoolgaande kinderen in Goirle.

Club Kinderopvang
In Club Kinderopvang zijn de activiteiten ondergebracht gericht op additionele service aan en interactie met klanten van Netwerk Kinderopvang en haar aangesloten ‘kinderopvanglabels’: Gastouderbureau Nederland, De Gouvernante®, Nanny Association®, BSO/KDV Goirle en De Thesaurier®.